sinif

sinif
is. <ər.>
1. Elmi və digər təsnifatda: a) biol. bitki və heyvanların təsnifatında böyük bölmələrdən (şöbələrdən) biri. Sudaquruda yaşayanlar sinfi. Məməlilər sinfi. İkiləpəli bitkilər sinfi. – Zooloji təsnifata görə bal və ya ev arısı buğumayaqlılar tipinin cücülər sinfindən, pərdəqanadlılar dəstəsinə daxil olan arılar fəsiləsinin bal verən arılar cinsindəndir. R. İbrahimov; b) mənt. müəyyən keyfiyyətə, xüsusiyyətə malik olan eynicinsli şeylərin məcmusu.
2. Dərəcə, bölgü. // Gəmilərin, vaqonların, paroxodların və s. -nin quruluş tipindən və təchizatından asılı olaraq bölgü dərəcəsi.
3. İctimai təbəqə, zümrə. Çexov müxtəsər və qısaca hekayələrdə rus millətinin hər bir sinfinə dair əhvalat yazıb. F. K.. İki şey lazım olur: ya gərək sən elə bir zat olasan ki, bu söz sənə deyilsin, ya budur ki, sən haman sözü deyən sinifdən olasan. Qant.. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haqq bağıran sədasından yarandım. M. Müş..
4. İbtidai və orta məktəb şagirdlərinin, oxuduqları dərs ilinə uyğun olaraq bölgüsü. İkinci sinif şagirdi. – Mirzə Səfərin iki oğlu ədliyyə məktəbinin beşinci sinfində oxuyurdular. Ə. H.. Aşağı siniflərdə birinci dərslərim pis keçmədi. A. Ş.. // Musiqi və rəssamlıq məktəblərində müəyyən müəllimin rəhbərliyi altında məşğələ və ya müəyyən fənn keçən şagirdlər qrupu. Royal sinfi. Heykəltəraşlıq sinfi. // Məktəbdə dərs keçilən otaq. Sinif qapıları açılır birdən; Çıxır həyəcanla bir-bir uşaqlar. N. R.. Bir canlanma, bir şənlik var; Geniş sinif otağında. M. D..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sınıf — is., Ar. ṣinf 1) Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri Birinci sınıf öğrencileri. 2) Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler 3) Ders okutulan yer, dershane, derslik 4) Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Sınıf Mücadelesi — (« Lutte de classe » en turc) est une organisation communiste révolutionnaire présente en Turquie. Elle est membre de l Union communiste internationaliste (trotskiste). Presse L organisation publie le journal Sınıf Mücadelesi. Liens… …   Wikipédia en Français

  • sinif — ə. 1) sıra, dərəcə; 2) təbəqə; 3) dərs otağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • SINIF — Kısım, bölüm, tabaka …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • alt sınıf — is. 1) Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf 2) top. b. Toplumda sosyal ve ekonomik açıdan gerilerde kalan insan topluluğu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üst sınıf — is. 1) Bir üst sınıf veya ileri sınıf 2) top. b. Toplumda sosyal ve ekonomik açıdan ileri düzeyde olan insan topluluğu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • birinci sınıf — is., eğt. 1) Öğretim kurumlarında ilk yıl 2) sf., mec. Kaliteli, mükemmel, kusursuz Birinci sınıf dikiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikinci sınıf — is., eğt. 1) Öğretim kurumlarında ikinci yıl 2) sf., mec. Değeri düşük, değersiz, sıradan İkinci sınıf gazetecilerden duydukları üç güncel fıkrayla bir şeye katkıları olur sanıyorlar. A. Ağaoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sosyal sınıf — is., top. b. Sosyal tabaka Benim sosyal sınıfımdaki hemcinslerinin bakımlı, alımlı ve mutlu olduklarını sanıyordu. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sınıfta bırakmak — sınıf geçmesine engel olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”